Portfolio

I Webb&Forms portfolio ser ni ett urval av våra arbeten inom hemsidor och webbdesign, grafisk formgivning av trycksaker samt logotyper. Gillar ni det ni ser och själva är intresserade av det vi kan erbjuda. Tveka då inte att kontakta oss för att ta första steget mot en ny hemsida, logotyp eller trycksak.

Sagt om Webb&Form

” – Med vind i seglen mot ett renare hav – har Webbochform.se haft ensamrätten att ta hand om samt ansvara för skötseln av Kustmiljögruppens hemsida, utan inskränkningar eller begränsningar, så att hemsidan uppfyller Kustmiljögruppens högt ställda krav.

Detta ansvar har präglats av hög tillgänglighet i kommunikationen på ett synnerligen förtjänstfullt sätt vid utbyte av tankar och idéer för att vidmakthålla vår hemsidas aktualitetsgrad och transparenta informationsinnehåll.”

// Karl-Gustaf Eklund, Torsås Kustmiljögrupp